Обавештење о лекарским прегледима приликом усељења у студентски дом

Обавештење о лекарским прегледима приликом усељења у студентски дом можете прочитати овде.