Позив апотекама и медицинско-биохемијским лабораторијама за учешће у реализацији студентске стручне праксе

Савремено образовање фармацеута и медицинских биохемичара нужно захтева укључивање и подршку здравствених радника и наставних база из праксе. Стога је студентска стручна пракса део наставног плана и садржаја на Фармацеутском факултету у Београду и ближе је дефинисана Правилником о студентској стручној пракси (линк: Правилник о ССП).

Фармацеутски факултет у Београду позива све здравствене установе апотеке и медицинско-биохемијске лабораторије да се укључе у процес образовања будућих магистара фармације и магистара фармације-медицинских биохемичара, кроз закључивање уговора о сарадњи у реализацији студентске стручне праксе. Здравствене установе могу бити основане као самосталне установе или као организационе јединице у оквиру здравствене установе на секундарном или терцијарном нивоу здравствене заштите.

Сви заинтересовани могу послати попуњену пријаву, која је доступна као електронски упитник на линку: овденајкасније до 30. октобра 2017. године.

За све додатне информације можете нас контактирате на е-маил: studentska.praksa@pharmacy.bg.ac.rs или на број телефона: + 381 11 3951 308.