Решења тестова са пријемног испита

Објављена су решења тестова са пријемног испита одржаног 30.6.2017. на страници у оквиру "упис 2017" линк странице