Нови председник Аналитичке секције Европске асоцијације за хемијске и молекуларне науке

Проф. др Славица Ражић, редовни професор Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета, именована је за председника Аналитичке секције Европске асоцијације за хемијске и молекуларне науке.

Више информација на:

http://www.euchems.eu/division-analytical-chemistry-new-chair/