Пилот пројекат "Студентска стручна пракса 2017"

27. фебруара је започета реализација Пилот пројекта под називом "Студентска стручна пракса 2017" у организацији Центра за развој фармацеутске и биохемијске праксе-Фармацеутски факултет, где је 57 студената 5. године започело 10-то недељну праксу (2 дана у недељи) у апотекама Бену, Лилy и Фарманеа. Студенти ће радити са менторима из праксе, а евалуацију праксе уз сву документацију, ће обавити наставници Катедре за Социјалну фармацију и фармацеутско законодавство. Пројекат су донаторски подржали ЗУ Бену, ЗУ Лилy Дрогерy и ЗУ Фарманеа, као и Завод за Јавно здравље Београд, Институт за јавно здравље Батут и Дом здравља Вождовац.

Студенти 5. године који су започели пројекат "Студентске стручне праксе 2017. године" Вам поручују - Спремни смо за праксу у апотеци! Имамо упут, дневник, санитарну књижицу и велику жељу да научимо нешто ново!