Упис студената на специјалистичким академским студијама Фармација 3, модул: Пуштање лека у промет за школску 2016/2017 годину

Упис студената на специјалистичким академским студијама Фармација 3, модул: Пуштање лека у промет, обавиће се 20.02.2017. године у Одсеку за наставу и студентска питања Фармацеутског факултета у Београду у времену од 11-13 часова, за студенте који су специјалистичке студије уписали у пролећном семестру школске 2012/13 године.

Сви студенти су у обавези да приступе упису, без обзира коју годину студија уписују, док им траје рок за завршетак студијског програма који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на који су уписани, на основу чл. 94. ст.1. тач. 4. Закона о високом образовању. По Закону о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 76/05) чл. 94.ст.1.тач.3. студенту престаје статус студента уколико не приступи упису године.

Приликом уписа (продужетка) школске 2016/17 године (за студенте који су уписали прву годину школске 2012/13, а још нису завршили специјалистичке академске студије) уз молбу за продужетак рока за завршетак студија, насловљену на продекана за последипломску наставу и континуирану едукацију, потребно је приложити и:

1. Један образац ШВ-20 (може се купити у скриптарници Факултета)

2. Уплатницу на износ 11.000,00 динара на име уписа продужетка, као и уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере