Упис студената примљених на докторске и специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2016/17. годину – други уписни рок

Упис студената примљених на докторске и специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2016/17. годину – други уписни рок, обавиће се 21.10.2016. године у времену од 10,00 до 17,00 часова.

Коначну ранг листу примљених кандидата на докторске академске студије можете погледати овде.

Коначну ранг листу примљених кандидата на специјалистичке академске студије можете погледати овде.

Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично.

Приликом уписа потребно је приложити:

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Један образац ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)
  3. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета)
  4. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм

За самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине,  (примерак уплатнице на име прве рате школарине). Школарина по школској години за докторске академске студије износи 175.000,00 динара. Школарину за специјалистичке академске студије можете погледати у ценовнику, позив на број за поједине студијске програме можете наћи овде.

  1. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере
  2. Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име административних трошкова уписа на студијски програм
  3. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству (уколико су га кандидати добили из Ректората)
  4. Уговор (добија се на Факултету)
  5. Изјава (добија се на Факултету)

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту уплате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро рачун Факултета, број 840-1127666-05, шифра 189. Позив на број за уплату школарине за докторске академске студије је 10.

Кандидати којима трошкове школарине сноси правно лице дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (П.И.Б, број жиро – рачуна, адреса, број факса) како би се испоставила фактура, консултовати колегиницу Славицу Којић, маил адреса славица.којиц@пхармацy.бг.ац.рс

Инструкције за уплату школарине из иностранства можете преузети овде.

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-    И рата при упису

-    ИИ рата до 1.12.2016. године

-    ИИИ рата до 15.02.2017. године

-    ИВ рата до 30.04.2017. године

Напомена: Студенти којима је истекао статус студента и који су конкурисали за поновни упис, мимо квоте, уписују се 21.10.2016. године од 10 до 17 часова, са потребном документацијом као и остали кандидати.ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНАПочев од уписа ове школске године, студенти докторских и специјалистичких академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Приликом уписа студент ће добити своје корисничко име и лозинку за улаз на свој налог. Одмах након уписа са лозинком и корисничким именом, студент ће приступити електронском налогу и попунити ШВ образац, који се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу и попунити ШВ – 20 образац са било ког рачунара, од куће или са Факултета, када приступи почетној страници Факултета, па у левом углу доступни сервиси, па студентски сервис. Уколико студент не попуни ШВ образац, сматраће се да није ни приступио упису.