Упис студената на специјализације здравствених радника и здравствених сарадника


За упис на специјалистичке студије здравствених радника и здравствених сарадника који ће се обавити 25.10.2016. и 26.10.2016. године, у времену од 10 до 17 часова, у Одсеку за наставу, потребна документација је:

-         Плави специјалистички индекс (може се набавити у скриптарници Факултета),

-         Два обрасца ШВ – 20,

-         Две фотографије,

-         Извод из матичне књиге рођених,

-         Доказ о уплати школарине

-       Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име административних трошкова уписа на студијски програм

Ценовник можете погледати овде.

Кандидати који лично сносе трошкове специјализације дужни су да школарину уплате уплатницом на жиро - рачун Факултета број 840-1127666-05, шифра плаћања 189 и да уплатницу доставе приликом уписа. Школарину могу уплатити у четири једнаке рате, прву при упису.

Кандидати којима трошкове специјализације сноси правно лице, дужни су да пре уписа, а приликом пријаве на Конкурс, доставе податке о правном лицу (ПИБ, жиро - рачун, адресу и фаx), како би им фактура била испостављена и уплата извршена до уписа. Контакт особа за издавања фактуре је Славица Којић, маил адреса славица.којиц@пхармацy.бг.ац.рс телефон 3951 298.