Упис студената примљених на докторске академске студије по Конкурсу за школску 2016/17. годину

Упис студената примљених на докторске академске студије по Конкурсу за школску 2016/17 годину, обавиће се 13.10.2016. и 14.10.2016. године, по следећем распореду: 13.10.2016. године у времену од 11,00 до 18,00 часова од редног броја 1 до 23 на ранг листи и 14.10.2016. године у времену од 11,00 до 18,00 часова од редног броја 24 до краја ранг листе.

Коначну ранг листу примљених кандидата можете погледати овде.

Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично.

Приликом уписа потребно је приложити:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Један образац ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)
  • Индекс (може се купити у скриптарници Факултета)
  • Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм
  • За самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине,  (примерак уплатнице на име прве рате школарине). Школарина по школској години износи 175.000,00 динара.
  • Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере (уплатницу доносе и самофинансирајући и студенти који се финансирају са буџета)
  • Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име административних трошкова уписа на студијски програм (уплатницу доносе и самофинансирајући и студенти који се финансирају са буџета)
  • Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству (уколико су га кандидати добили из Ректората)
  • Уговор (добија се на Факултету)
  • Изјава (добија се на Факултету)

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета, број 840-1127666-05, шифра 189, позив на број 10.

Кандидати којима трошкове школарине сноси правно лице дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (П.И.Б, број жиро – рачуна, адреса, број факса) како би се испоставила фактура, консултовати колегиницу Славицу Којић, маил адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-    I рата при упису

-    II рата до 1.12.2016. године

-    III рата до 15.02.2017. године

-    IV рата до 30.04.2017. године

Инструкције за уплату школарине из иностранства можете преузети овде.

Сходно Одлуци о броју студената за упис у прву годину докторских академских студија школске 2016/17 године, који се финансирају из буџета, објављену у Службеном гласнику Републике Србије број 50 од 03.06.2016. године, Факултету је додељено 23 места за студенте који се финансирају из буџета.

Напомена: Студенти којима је истекао статус студента и који су конкурисали за поновни упис, мимо квоте, уписују се 14.10.2016. године од 11 до 18 часова, са потребном документацијом као и остали кандидати.

ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: Почев од уписа ове школске године, студенти докторских академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Приликом уписа студент ће добити своје корисничко име и лозинку за улаз на свој налог. Одмах након уписа са лозинком и корисничким именом, студент ће приступити електронском налогу и попунити ШВ образац, који се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу и попунити ШВ – 20 образац са било ког рачунара, од куће или са Факултета, када приступи почетној страници Факултета, па у левом углу доступни сервиси, па студентски сервис. Уколико студент не попуни ШВ образац, сматраће се да није ни приступио упису.