Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2016/17. годину

Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2016/17 годину обавиће се 10.10.2016, 11.10.2016. и 12.10.2016. године,  у времену од 11,00 до 18,00 часова, према следећем распореду:

Понедељак 10.10.2016. године – Фармакотерапија у фармацеутској пракси и Фармацеутски менаџмент и маркетинг

Уторак 11.10.2016. године – Фармацеутска здравствена заштита, Индустријска фармација и Биохемијска дијагностика

Среда 12.10.2016. године – Фармакоекономија и фармацеутска легислатива, Козметологија и Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине

Ранг листа пријављених кандидата за студијски програм Биолошки лекови је истакнута, али због недовољног броја пријављених кандидата у првом конкурсном року неће се обавити упис кандидата. Текст Конкурса за други уписни рок за овај студијски програм биће истакнут благовремено на сајту Факултета.

Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично. Приликом уписа потребно је приложити:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Један образац ШВ-20 (може се купити у скриптарници Факултета-радно време од 9 до 18х)
  • Индекс (може се купити у скриптарници Факултета-радно време од 9 до 18х)
  • Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм    
  • Доказ о уплати школарине
  • Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере
  • Уплатницу на износ од 2.200,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име административних трошкова уписа на студијски програм
  • Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству (уколико су га кандидати добили из Ректората)
  • Уговор (добија се на Факултету)
  • Изјава (добија се на Факултету)

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета 840-1127666-05, шифра плаћања 189, позив на број за поједине студијске програме можете наћи овде.

Ценовник можете преузети овде.

Кандидати којима трошкове специјализације сноси правно лице, дужни су да пре уписа, доставе податке о правном лицу (ПИБ, жиро - рачун, адресу и фаx), како би им фактура била испостављена и уплата извршена до уписа. Контакт особа за издавања фактуре је Славица Којић (маил адреса славица.којиц@пхармацy.бг.ац.рс; телефон 3951 298).

 

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-    I рата при упису

-    II рата до 1.12.2016. године

-    III рата до 15.02.2017. године

-    IV рата до 30.04.2017. године

Инструкције за уплату школарине из иностранства можете преузети овде.

Ранг листу можете преузети овде.

ВЕОМА ВАЖНА НАПОМЕНА: Почев од уписа ове школске године, студенти специјалистичких академских студија су у ОБАВЕЗИ да попуне електронски ШВ – 20 образац. Приликом уписа студент ће добити своје корисничко име и лозинку за улаз на свој налог. Одмах након уписа са лозинком и корисничким именом, студент ће приступити електронском налогу и попунити ШВ образац, који се налази у доњем десном углу матичних података о студенту, када се уђе на налог. Сваки студент може приступити свом налогу и попунити ШВ – 20 образац са било ког рачунара, од куће или са Факултета, када приступи почетној страници Факултета, па у левом углу доступни сервиси, па студентски сервис. Уколико студент не попуни ШВ образац, сматраће се да није ни приступио упису.