Прелиминарну ранг листа кандидата пријављених на докторске академске студије

Прелиминарну ранг листа кандидата пријављених на докторске академске студије можете видети у следећем документу: Прелиминарна листа