Прозивка и упис кандидата 5. јула 2016. године

Након првог дана уписа у I годину интегрисаних академских студија, 4. јула 2016. године, остало је упражњено 12 буџетских места на студијском програму Фармација и 42 буџетска места на студијском програму Фармација - Медицинска биохемија. Осим тога, на студијски програм Фармација може се уписати још 43 самофинансирајућих студената, а на студијски програм Фармација - Медицинска биохемија може се уписати још 22 самофинансирајућа студента.

Прозивка (од редног броја 203. са коначне ранг лис­те) и упис студената до попуне броја буџетских и самофинансирајућих места предвиђених Конкурсом обавиће се у уторак, 5. јула 2016. године у 9х, у амфитеатру А1 Фармацеутског факултета.

Кандидати морају приступити прозивци и упису ЛИЧНО. У супротном, особа која се изјашњава и уписује у име кандидата, мора имати одговарајуће овлашћење (оверено у суду).

Кандидати, који су конкурисали на оба студијска програма, опредељују се лично, писменим изјашњавањем за упис на један студијски програм.

НАПОМЕНА: Сви заинтересовани кандидати за упис (од редног броја 203. са коначне ранг листе до попуне броја буџетских и самофинансирајућих места предвиђених Конкурсом),треба да буду присутни на Факултету 5. јула 2016. год у 9:00 часова.

КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ БИО НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ, А НИЈЕ СЕ УПИСАО У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ, ДЕФИНИТИВНО ГУБИ ПРАВО НА УПИС.

 

Документа потребна за упис

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа оригинална документа:

-          извод из матичне књиге рођених,

-          сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

-          диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

као и:

-          доказ о уплати 2.200,00 динара на име тршкова уписнине

-          две идентичне фотографије формата 3,5x4,5 цм,

-          доказ о уплати школарине (прва рата у износу од 36.250,00 динара, број жиро рачуна факултета : 840-1127666-05, шифра 189) за кандидате који плаћају школарину. Школарина се може уплатити на шалтеру поште на Фармацеутском факултету, који ће радити 5. јула, у време трајања уписа.

Важна напомена: сваки кандидат који је стекао право на упис, на Факултету добија индекс и ШВ обрасце (не треба их куповати).