Прозивка и упис кандидата 4. јула 2016. године

Прозивка (од редног броја 1 до 202 са коначне ранг листе) и упис кандидата у I годину интегрисаних академских студија обавиће се, у понедељак, 4. јула 2016. године у 9h, у амфитеатру А1 Фармацеутског факултета.

Кандидати морају приступити прозивци и упису ЛИЧНО. У супротном, особа која се изјашњава и уписује у име кандидата, мора имати одговарајуће овлашћење оверено искључиво у суду.

Кандидати, који су конкурисали на оба студијска програма, опредељују се писменим изјашњавањем за упис на један студијски програм.

НАПОМЕНА: Сви заинтересовани кандидати за упис (од редног броја 1 до 202 са коначне ранг листе), треба да буду присутни на Факултету 4. јула 2016. год у 9:00 часова.

КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ БИО НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ, А НИЈЕ СЕ УПИСАО У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ, ДЕФИНИТИВНО ГУБИ ПРАВО НА УПИС.


Документа потребна за упис

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа оригинална документа:

  • извод из матичне књиге рођених,
  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
  • дипломе са републичких (чији је покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије) и међународних такмичења стечене у III или IV разреду средње школе из математике и/или хемије у појединачном такмичењу (ако их поседују),

као и:

  • доказ о уплати 2.200,00 динара на име тршкова уписнине
  • две идентичне фотографије формата 3,5x4,5 цм,
  • доказ о уплати школарине (прва рата) за кандидате који плаћају школарину (може се уплатити на шалтеру поште на Факултету, који ће радити 5. јула, у време трајања уписа)

Важна напомена: сваки кандидат који је стекао право на упис, на Факултету добија индекс и ШВ обрасце (не треба их куповати).