Коначна ранг листа кандидата пријављених по Програму афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

Редни број

Број пријаве

Бодови из школе

Математика

Хемија

Укупно

Жељени студијски програм

251

33,62

15,20

18,00

66,82

Ф и Ф-МБ

44

36,50

9,20

12,00

57,70

Ф и Ф-МБ

437

34,88

8,80

14,00

57,68

Ф и Ф-МБ

444

35,50

5,70

10,00

51,20

Ф и Ф-МБ

412

31,66

3,20

12,00

46,86

Ф и Ф-МБ

468

27,70

5,60

10,00

43,30

Ф и Ф-МБ

Моле се кандидати са бројем пријаве 251 и 44 да приступе упису на Фармацеутски факултет у 8,30h у понедељак 04.07.2016.
Уколико се ови кандидати не појаве на упису у наведено време, губе право на накнадни упис.