Прелиминарна бодовна листа кандидата пријављених по Програму афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

Редни број

Број пријаве

Бодови из школе

Математика

Хемија

Укупно

Жељени студијски програм

44

36,50

9,20

12,00

57,70

Ф и Ф-МБ

251

33,62

15,20

18,00

66,82

Ф и Ф-МБ

412

31,66

3,20

12,00

46,86

Ф и Ф-МБ

437

34,88

8,80

14,00

57,68

Ф и Ф-МБ

444

35,50

5,70

10,00

51,20

Ф и Ф-МБ

468

27,70

5,60

10,00

43,30

Ф и Ф-МБ