Жалбе декану Факултета на решења Комисије за упис

Жалбе Декану могу поднети само кандидати који су се претходно жалили Комисији за упис и који нису задовољни одлуком наведене Комисије. Жалбе Декану Факултета на решење Комисије за упис подносе се писмено Декану Факултета. Попуњен формулар (може се добити у Архиви Факултета) и депозит од 2000,00 динара се предају Архиви Факултета 1. јула 2016. године (од 12 до 14 часова). Одлука Декана у вези поднетих жалби биће саопштена кандидатима 1. јула 2016. године у 15 часова.