Списак пријављених кандидата и распоред за полагање пријемног испита

Списак пријављених кандидата за полагање пријемног испита са бодовима из средње школе

Обавештење за кандидате који су се на Конкурс пријавили кроз Програм афирмативних мера

На Конкурс за упис на интегрисане академске студије за школску 2016/17 годину, кроз Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине који је донела Влада Републике Србије, а који спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја пријавило се укупно 6 кандидата. Одобрена квота сходно Одлуци Владе Србије је 2 студента укупно.

На Конкурс за упис на интегрисане академске студије за школску 2016/17 годину, кроз Програм афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом који је донела Влада Републике Србије, а који спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја пријавио се 1 кандидат. Одобрена квота сходно Одлуци Владе Србије је 2 студента укупно.

Списак кандидата са освојеним наградама са Републичких такмичења

Распоред полагања