Нови интернет портал Универзитетског Центра за развој каријере

Cентар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду активирао је почетком године низ сервиса и алата за студенте и компаније на новом порталу који има за циљ да подржи и промовише реализацију студентских пракси за студенте у Србији. Акценат је на праксама у земљи, али се на њему могу наћи и информације о приликама за праксу у иностранству. Поред корисних информација и адреса по питању организације и реализације студентске праксе, на сајту је осмишљена корисничка зона за студенте и послодавце.Портал треба да омогући студентима да пронађу праксе и аплицирају за исте путем портала, прате статус своје пријаве и пронађу корисне информације о праксама и компанијама које организују праксе; компанијама да понуде отворене позиције за студентске праксе великом броју студената и да путем портала обаве олакшану администрацију пријава и селекцију кандидата.

Портал је настао кроз синергију напора универзитетских тимова два Темпус пројекта („ISIS“ JP 510985-2010 i „CareerS“ SM 517119-2011) да се унапреди квалитет студентских пракси и е-сервиса за студенте у Србији. Адреса: www.studentskapraksa.com