Упис године на САС Фармација 3, модул: пуштање лека у промет за школску 2015/16. годину

Упис студената на специјалистичким академским студијама Фармација 3, модул: Пуштање лека у промет, обавиће се у периоду од 17.02.2016. до 19.02.2016. године у Одсеку за наставу и студентска питања Фармацеутског факултета у Београду у времену од 10-14 часова, за студенте који су специјалистичке студије уписали у пролећном семестру школске 2011/12 и школске 2012/13 године.

Детаљне информације у вези уписа специјализације: Фармација 3, модул: Пуштање лека у промет