Решења о престанку статуса студента

Обавештавају се студенти свих видова и нивоа студија, интегрисаних академских, специјалистичких академских и докторских академских студија  (студенти који су студије уписали почев од школске 2006/07 године), да ће почев од 1.12.2015. године, бити урадјена решења о престанку статуса студента свима који до тада нису уписали школску 2015/16 годину. Решења ће бити урадјена сходно Закону о високом образовању чл. 94. ст. 1. тач. 3.