Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2015/16 годину - други уписни рок

Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2015/16 годину - други уписни рок, обавиће се у четвртак 05.11.2015. године у времену од 11 до 15 часова у Одсеку за наставу и студентска питања.
 
Ранг листе пријављених кандидата биће објављене у среду 04.11.2015. године.

Због потписивања уговора измедју студената и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично. Приликом уписа потребно је приложити:

  1. Извод из матичне књиге рођенихприступи лично. Приликом уписа потребно је приложити:
  2. Два обрасца ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета-радно време од 9 до 18х)
  3. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета-радно време од 9 до 18х)
  4. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм    
  5. Доказ о уплати школарине
  6. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере
  7. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета 840-1127666-05, шифра плаћања 189, позив на број за поједине студијске програме можете наћи овде.

Ценовник можете преузети овде.

Кандидати којима трошкове специјализације сноси правно лице, дужни су да пре уписа, доставе податке о правном лицу (ПИБ, жиро - рачун, адресу и фаx), како би им фактура била испостављена и уплата извршена до уписа. Контакт особа за издавања фактуре је Славица Којић (маил адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs; телефон 3951 298).

 

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-    I рата при упису

-    II рата до 1.12.2015. године

-    III рата до 15.02.2016. године

-    IV рата до 30.04.2016. године