Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2015/16. годину

Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2015/16 годину обавиће се у периоду од 26.10.2015. до 28.10.2015. године,  у времену од 11,00 до 18,00 часова (понедељак) и 11,00 до 16,00 часова (уторак и среда), према следећем распореду:

Понедељак 26.10.2015. године – Индустријска фармација, Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине и Биохемијска дијагностика

Уторак 27.10.2015. године –  Козметологија, Фармација 3, модул: Пуштање лека у промет

Среда 28.10.2015. године –  Фармакотерапија у фармацеутској пракси, Фармацеутски менаџмент и маркетинг

Текст Конкурса за други уписни рок за ова два студијска програма биће истакнут благовремено на сајту Факултета.

Ранг листе пријављених кандидата за студијске програме Биолошки лекови, Фармацеутска здравствена заштита и Фармакоекономија и фармацеутска легислатива су истакнуте, али због недовољног броја пријављених кандидата у првом конкурсном року неће се обавити упис кандидата.

 Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично. Приликом уписа потребно је приложити:

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Два обрасца ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета-радно време од 9 до 18х)
  3. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета-радно време од 9 до 18х)
  4. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм    
  5. Доказ о уплати школарине
  6. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере
  7. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета 840-1127666-05, шифра плаћања 189, позив на број за поједине студијске програме можете наћи овде.

Ценовник можете преузети овде.

Кандидати којима трошкове специјализације сноси правно лице, дужни су да пре уписа, доставе податке о правном лицу (ПИБ, жиро - рачун, адресу и фаx), како би им фактура била испостављена и уплата извршена до уписа. Контакт особа за издавања фактуре је Славица Којић (маил адреса slavica.kojic@pharmacy.bg.ac.rs; телефон 3951 298).

 

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-    I рата при упису

-    II рата до 1.12.2015. године

-    III рата до 15.02.2016. године

-    IV рата до 30.04.2016. године

Инструкције за уплату школарине из иностранства можете преузети овде.

Ранг листу можете преузети овде.