Нови ЕРАСМУС+ пројекат Фармацеутског факултета Универзитета у Београду

У оквиру програма ЕРАСМУС+ КА2 одобрено је финансирање пројекта Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia – ReFEEHS. Носилац Пројекта је Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, а руководилац проф. др Љиљана Тасић. Циљ Пројекта је унапређење, модернизација и обезбеђење квалитета у области образовања студената здравствених факултета кроз: унапређење и развој наставних програма заснованих на практичном искуству у реалном радном окружењу, развој заједничких наставних програма за интерпрофесионално образовање различитих профила здравствених стручњака, развој  програма за терцијарно образовање и унапређење наставничких компетенција наставника факултета и ментора из праксе и хармонизација са постојећом политиком и праксом у земљама чланицама ЕУ, укључујући одговарајућу директиву Европске уније за признавање професионалних квалификација (ЕУ Директива 2013/55). Чланови конзорцијума су Универзитет у Београду, Универзитет у Даблину, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Лисабону, Универзитет у Нишу, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Печују и Универзитет у Софији.