Документа потребна за упис

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа оригинална документа:

- извод из матичне књиге рођених,

- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

- дипломе са републичких (чији је покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије) и међународних такмичења стечене у III или IV разреду средње школе из математике и/или хемије у појединачном такмичењу (ако их поседују),

као и:

- доказ о уплати 2.200,00 динара на име тршкова уписнине

- две идентичне фотографије формата 3,5x4,5 цм,

- доказ о уплати школарине (прва рата у износу од 36.250,00 динара) за кандидате који плаћају школарину. Школарина се може уплатити на шалтеру поште на Фармацеутском факултету, који ће радити 7. јула, у време трајања уписа.

Важна напомена: сваки кандидат који је стекао право на упис, на Факултету добија индекс и ШВ обрасце (не треба их куповати).