Прозивка и упис кандидата 7. јула 2015. године

Након првог дана уписа у I годину интегрисаних академских студија, 6. јула 2015. године, остало је упражњено 24 буџетска места на студијском програму Фармација и 37 буџетских места на студијском програму Фармација - Медицинска биохемија. Осим тога, на студијски програм Фармација може се уписати још 46 самофинансирајућих студената, а на студијски програм Фармација - Медицинска биохемија може се уписати још 22 самофинансирајућа студента.

Прозивка (од редног броја 204 са коначне ранг лис­те) и упис студената до попуне броја буџетских и самофинансирајућих места предвиђених Конкурсом обавиће се у уторак, 7. јула 2015. године у 9h, у амфитеатру А1 Фармацеутског факултета.

Кандидати морају приступити прозивци и упису ЛИЧНО. У супротном, особа која се изјашњава и уписује у име кандидата, мора имати одговарајуће оверено овлашћење.

Кандидати, који су конкурисали на оба студијска програма, опредељују се лично, писменим изјашњавањем за упис на један студијски програм.

НАПОМЕНА: Сви заинтересовани кандидати за упис (од редног броја 204 са коначне ранг листе до попуне броја буџетских и самофинансирајућих места предвиђених Конкурсом),треба да буду присутни на Факултету 7. јула 2015. год у 9:00 часова.

КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ БИО НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ, А НИЈЕ СЕ УПИСАО У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ, ДЕФИНИТИВНО ГУБИ ПРАВО НА УПИС.