Прозивка и упис кандидата 6. јула 2015. године

Прозивка (од редног броја1 до 203 са коначне ранг лис­те) и упис кандидата у I годину интегрисаних академских студија обавиће се, у понедељак, 6. јула 2015. године у 9h, у амфитеатру А1 Фармацеутског факултета.

Кандидати морају приступити прозивци и упису ЛИЧНО. У супротном, особа која се изјашњава и уписује у име кандидата, мора имати одговарајуће оверено овлашћење.

Кандидати, који су конкурисали на оба студијска програма, опредељују се лично, писменим изјашњавањем за упис на један студијски програм.

НАПОМЕНА: Сви заинтересовани кандидати за упис (од редног броја 1 до 203 са коначне ранг листе), треба да буду присутни на Факултету 6. јула 2015. год у 9:00 часова.

КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ БИО НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ, А НИЈЕ СЕ УПИСАО У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ, ДЕФИНИТИВНО ГУБИ ПРАВО НА УПИС.