Жалбе Декану Факултета на решење Комисије за упис

Жалбе Декану Факултета могу поднети само кандидати који су се претходно жалили Комисији за упис и који нису задовољни одлуком наведене Комисије. Жалбе Декану Факултета на решење Комисије за упис подносе се писмено Декану Факултета. Попуњен формулар (може се добити у Архиви Факултета) и депозит од 2000,00 динара се предају Архиви Факултета 3. јула 2015. године (од 12 до 14 часова). Одлука Декана у вези поднетих жалби биће саопштена кандидатима 3. јула 2015. године у 16 часова.