Подношење приговора Комисији за упис на број бодова са Прелиминарне бодовне листе

Примедбе на број бодова са прелиминарне бодовне листе се подносе писмено  Комисији за упис Факултета.  Попуњен формулар (може се добити у Архиви Факултета) и депозит од 2000,00 дин. се предају у архиви Факултета 2. јула 2015. (од 9-14 часова) и 3. јула 2015. (од 8-10 часова). Одлуке у вези поднетих приговора биће саопштене кандидатима 3. јула 2015. год. у 12:00 часова. Уколико се приговори уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу.