Пробни пријемни - обавештење

Спискови пријављених кандидата за пробни пројемни испит, као и додатне информације у вези полагања, биће објављене у петак, 12. јуна 2015. године, на интернет-страници Факултета.