Конкурс за упис на специјализације и уже специјализације

На основу Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника Републике Србије (Сл. гласник 10/2013, 91/13), Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет расписује конкурс за упис на специјализације и уже специјализације.

Детаљне информације можете пронаћи у документу: Конкурс за упис на специјализације и уже специјализације.