Онлине курс предмета Патофизиологија

Ради унапређења квалитетата наставе из предмета Патофизиологија, расписујемо конкурс за студенте, који ће похађати предмет Патофизиологија I током летњег семестра 2014/15 да се укључе на онлине курс из овог предмета. Онлине курс ће се базирати на интерактивној настави посредством форума и приказивању клиничких случајева који илуструје патофизиолошке феномене који су предмет наставе на овом предмету. Студенти који буду похађали овај курс биће ослобођени полагања теста на крају вежби (полагаће се тестови онлине) и, у зависности од активности на курсу, биће награђени са додатних 0-5 бодова при бодовању за коначну оцену. Циљ овог курса је да се патофизиолошки механизми савладају на занимљивији начин и уз тимски рад.
Пријаве за онлине курс из Опште патофизиологије можете послати на ипетрусиц@пхармацy.бг.ац.рс. У пријави треба навести: име и презиме, број индекса, просечну оцену током студија, оцену из физиологије (или навести да још нисте положили), као и неколико реченица о мотивима за учешће на овом курсу. Конкурс траје до 14.01.2015. године. Број места је ограничен.


Др Игор Петрушић
Сарадник у настави


Београд
19.12.2014. год.