Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2014/15. годину

Упис студената примљених на специјалистичке академске студије по Конкурсу за школску 2014/15 годину обавиће се у периоду од 27.10.2014. до 29.10.2014. године,  у времену од 11,30 до 18,00 часова, према следећем распореду:

Понедељак 27.10.2014. године – Индустријска фармација, Токсиколошка процена ризика од загађивача животне средине и Фармакоекономија и фармацеутска легислатива

Уторак 28.10.2014. године – Фармацеутска здравствена заштита, Козметологија и Биолошки лекови

Среда 29.10.2014. године –  Фармакотерапија у фармацеутској пракси, Фармацеутски менаџмент и маркетинг

Ранг листе за студијске програме Биохемијска дијагностика и Фармација 3 – Пуштање лека у промет нису истакнуте због недовољног броја пријављених кандидата. Текст Конкурса за други уписни рок за ова два студијска програма биће истакнут 23.10.2014. године на сајту Факултета.

 

Због потписивања уговора између студента и Фармацеутског факултета, студент је дужан да упису приступи лично. Приликом уписа потребно је приложити:

  1. Извод из матичне књиге рођених
  2. Два обрасца ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета-радно време од 9 до 18h)
  3. Индекс (може се купити у скриптарници Факултета-радно време од 9 до 18h)
  4. Две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм    
  5. Доказ о уплати школарине
  6. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета, на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере
  7. Решење о признавању стране високошколске исправе ради наставка образовања за студенте који су Факултет завршили у иностранству

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета 840-1127666-05, шифра плаћања 189, позив на број за поједине студијске програме можете наћи овде.

Ценовник можете преузети овде.

Кандидати којима трошкове школарине сноси правно лице дужни су да приликом уписа доставе податке о правном лицу (П.И.Б, број жиро – рачуна, адреса, број факса) како би се испоставила фактура.

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-    I рата при упису

-    II рата до 1.12.2014. године

-    III рата до 15.02.2015. године

-    IV рата до 30.04.2015. године

Школарина за специјалистичке академске студије Фармацеутска здравствена заштита се може уплатити у пет једнаких рата и то прва рата приликом уписа, а свака наредна пре похађања III, V, VII и IX модула.

Инструкције за уплату школарине из иностранства можете преузети овде.

Ранг листу можете преузети овде.