Упис година на свим видовима последипломске наставе за школску 2014/15. годину

Упис студената за све године, осим прве, докторских академских и специјалистичких академских студија, обавиће се у периоду од 13.10.2014. до 24.10.2014. године у Одсеку за наставу и студентска питања Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета у времену од 11-14 часова (уторак – петак), а понедељком у времену од 11 – 18 часова.

Сви студенти су у обавези да приступе упису, без обзира коју годину студија уписују, док им траје рок за завршетак студијског програма који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на који су уписани, на основу чл. 94. ст.1. тач. 4. Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 76/05).

Студенти (специјалистичких и докторских академских студија), који су писали молбу за продужетак рока за завршетак студијског програма за школску 2014/15. годину, и студенти докторских студија који су писали молбу за продужетак на основу дате сагласности Универзитета на тему докторске дисертације, такође су у обавези да приступе упису.

Студенти (специјалистичких и докторских академских студија), који су претходно искористили могућности добијања продужетка студирања, након одобрења уписа ван квота сагласно Изменама и допунама Статута Универзитета у Београду, у обавези су да приступе упису.

По Закону о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 76/05) чл. 94. ст.1. тач. 3. студенту престаје статус студента уколико не приступи упису године.

Кандидати који лично сносе трошкове школарине имају могућност да исту плате у четири рате, с тим што су дужни да прву рату плате приликом уписа, уплатницом на жиро – рачун Фармацеутског факултета, број 840-1127666-05, шифра 189.

Школарина се може уплатити у пуном износу или у ратама, следећом динамиком:

-       I рата при упису

-       II рата до 1.12.2014. године

-       III рата до 15.02.2015. године

-       IV рата до 30.04.2015. године

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Приликом уписа на докторске академске студије потребно је приложити:

  1. Два обрасца ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)
  2. Индекс
  3. За самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине,  (примерак уплатнице на име прве рате школарине). Школарина по школској години износи 175 000,00 динара.
  4. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189, на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере (уплатницу доносе и самофинансирајући и студенти који се финансирају са буџета).

Право уписа ИИ године студија на терет буџета Републике Србије има студент који је остварио 48 ЕСПБ бодова из И године у школској 2013/14. години, а право уписа ИИИ године студент који је положио све испите из прве године и остварио 48 ЕСПБ бодова у ИИ години, или у школској 2013/14. години.

Сходно чл. 94. ст. 1. тач. 4. Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 76/05) рок за завршетак студијског програма се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на који су студенти уписани.

Студенти који су писали молбу за продужетак статуса студента за школску 2014/15. годину и која је одобрена, на име школарине уплаћују износ од 11 000,00 динара. Школарина се може уплатити у пуном износу, приликом уписа.


СПЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Приликом уписа на специјалистичке академске студије потребно је приложити:

  1. Два обрасца ШВ-20 (могу се купити у скриптарници Факултета)
  2. Индекс
  3. Уплатницу на износ од 100,00 динара на жиро – рачун Фармацеутског факултета број 840-1127666-05, шифра 189., на име трошкова за рад Универзитетског центра за развој каријере

Сходно чл. 94. ст. 1. тач. 4 Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 76/05) рок за завршетак студијског програма се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на који су студенти уписани.

Студенти који су писали молбу за продужетак статуса студента за школску 2014/15. годину и која је одобрена, на име школарине уплаћују износ од 11 000,00 динара. Школарина се може уплатити у пуном износу, при упису.

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА

Студенти уписани на специјализације здравствених радника и здравствених сарадника, уписани у априлу школске 2014. године уписују први семестар од 13.10.2014. до 24.10.2014. године. За упис је потребно донети:

  1. два шв обрасца
  2. индекс
  3. уплату школарине