Конкурс за упис на мастер академске студије из неуроетике

Медицински факултет је расписао конкурс за упис на мастер академске студије из неуроетике:

http://www.mfub.bg.ac.rs/sr/vesti/naslovna/vest.dot?id=79154

Овај студијски програм је организован у сарадњи са Унесковом катедром за биоетику, а могу га уписати и магистри фармације/дипломирани фармацеути.

Руководилац програма Проф. др Зоран Тодоровић (емаил: zoran.todorovic@mfub.bg.ac.rs)