Kонкурс за упис на докторске академске студије, специјализације здравствених радника и здравствених сарадника и специјалистичке академске студије

Расписан је конкурс за упис на докторске академске студије. Информације о  условима конкурса и року за подношење документције можете погледати овде.

Расписан је конкурс за упис на специјализације здравствених радника и здравствених сарадника. Информације о  условима конкурса и року за подношење документције можете погледати овде.

Расписан је конкурс за упис на специјалистичке академске студије. Информације о  условима конкурса и року за подношење документције можете погледати овде.