Награда за најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2013. години

На предлог Већа групације медицинских наука, на седници Сената Универзитета у Београду, која је одржана 16.07.2014, донета је одлука да се рад под називом "Испитивање антимикробне и антиоксидативне активности екстраката гљиве Laetiporus Sulphureus (Bull.) Murril (Polyporaceae)", студената Универзитета у Београду - Фармацеутског факултета Јелене Радовић и Јелене Гаврилов, под менторством  проф. др Марине Миленковић и проф. др Татјане Кундаковић, награди као најбољи научноистраживачки и стручни рад студената у 2013. години на Групацији факултета медицинских наука.