Прозивка и упис кандидата 15. јула 2014. године

Након првог дана уписа у И годину интегрисаних академских студија, 14. јула 2014. године, остало је упражњено 18 Сви кандидати заинтересовани за упис, од броја 201...буџетских места на студијском програму Фармација и 40 буџетских места на студијском програму Фармација - медицинска биохемија.
Сви кандидати заинтересовани за упис, од броја 201. са коначне јединствене ранг листе, морају приступити прозивци и упису 15. јула 2014. године у 9 часова у амфитеатру А1.
15. јула 2014. године у 9 часова се наставља прозивка (од редног броја 201.) и упис студената до попуне броја буџетских и самофинансирајућих места предвиђених Конкурсом.