Списак докумената које је неопходно поднети приликом уписа у I прву годину интегрисаних академских студија

Кандидати који се уписују у I годину интегрисаних академских студија, у статусу студента који се финансира са буџета Републике Србије подносе следећа оригинална документа:

- извод из матичне књиге рођених,

- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

- дипломе са републичких (чији је покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије) и међународних такмичења стечене у III или IV разреду средње школе из математике или хемије у појединачном такмичењу (ако их поседују)

- студентску књижицу (индекс) (може се купити у скриптарници Факултета)

- два попуњена пријавна обрасца ШВ 20 из текуће године (могу се купити у скриптарници Факултета),

- две идентичне фотографије формата 3,5x4,5 cm,

- доказ о уплати 100,00 динара накнаде за Универзитетски центар за развој каријере на жиро рачун Факултета број 840-1127666-05, шифра плаћања 189 (може се уплатити у банци или пошти).

 

Кандидати који се уписују у I годину интегрисаних академских студија, у статусу студента који се сами финансирају (самофинансирајући) подносе следећа оригинална документа:

- извод из матичне књиге рођених,

- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,

- дипломе са републичких (чији је покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Р. Србије) и међународних такмичења стечене у III или IV разреду средње школе из математике или хемије у појединачном такмичењу (ако их поседују)

- студентску књижицу (индекс) (може се купити у скриптарници Факултета)

-  два попуњена пријавна обрасца ШВ 20 из текуће године (могу се купити у скриптарници Факултета),

- две идентичне фотографије формата 3,5x4,5 cm,

-  доказ о уплати 100,00 динара накнаде за Универзитетски центар за развој каријере на жиро рачун Факултета број 840-1127666-05, шифра плаћања 189 (може се уплатити на Факултету)

- уговор о студирању (добија се на Факултету)

-  доказ о уплати прве рате школарине (у износу од 36.250,00 динара) на жиро рачун Факултета 840-1127666-05, шифра 189 (сврха уплате прва рата школарине) (може се уплатити на Факултету)

- пријава боравка (за стране студенте)

- доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују (за стране студенте)