Помоћ студентима који су претрпели штету у протеклим поплавама

Моле се студенти који су претрпели штету у протеклим поплавама у Р. Србији да поднесу захтев за доделу дела новчаних средстава сакупљених у акцији студентских организација Факултета. Захтеви се предају продекану за наставу, а преко Одсека за наставу и студентска питања, најкасније до 17. јула.