Подношење приговора Комисији за упис на број бодова са Прелиминарне ранг листе

Примедбе на тачност објављених резултата пријемног испита се подносе писмено Комисији за упис Факултета. Попуњен формулар (може се добити у Архиви Факултета) и депозит од 2000,00 дин. се предају у архиви Факултета 11. јула. 2014. (од 9-14 часова) и 12. јула 2014. (од 9-11 часова). Одлуке у вези поднетих примедби биће саопштене кандидатима 12. јула 2014. год. у 12:00 часова. Уколико се примедбе уваже, кандидатима се депозит враћа у пуном износу.