Обавештење за кандидате који конкуришу за упис у I годину интегрисаних академских студија

Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину интегрисаних академских студија школске 2014/15. године, а који нису држављани Републике Србије, у обавези су да приликом предаје докумената на Конкурс упишу број пасоша.