Пријемни испит

Пријава на Конкурс за упис  кандидата у прву годину интегрисаних академских студија на Фармацеутском факултету Унверзитета у Београду (предаја докумената) ће бити у периоду од 2-4. јула. Пријемни испит ће се полагати на Саобраћајном факултету, 8. јула (Математика) и 9. јула (Хемија).
Детаљан план активности ће бити накнадно објављен.