Обавештење о овери и упису семестара

Обавештење о овери и упису семестара студената уписаних на специјалистичке студије здравствених радника и здравствених сарадника школске 2013/2014. године, укључујући и студенте уписане у пролећном семестру школске 2013/2014. године

У периоду од 23. јуна до 27. јуна 2014. године у времену од 10-14 часова обавиће се овера И и ИИ и упис ИИ семестра студената који су испунили услов (измирене обавезе по основу школарине и потписи
предметних наставника у индексу студента, чиме се потврђује да је студент испунио обавезе предвиђене планом и програмом датих студија).

Приликом овере и уписа потребно је приложити:

-  Индекс
-  1 ШВ-20 образац
-  2 семестрална листа
-  Потврда о уплати школарине уколико студент лично сноси трошкове исте