Обавештење за студенте Фармацеутског факултета из подручја угрожених поплавама

Обавештавају се самофинансирајући студенти из угрожених крајева, који су се пријавили у базу података Факултета, да могу поднети молбу продекану за наставу за ослобађање плаћања последње рате школарине. Студенти којима ово ослобађање буде одобрено, у обавези су да Факултеу доставе решење о материјалној штети надлежне државне комисије најкасније до 10.9.2014. године.