Због ванредне ситуације петак, 16. мај је нерадни дан

С обзиром на насталу ситуацију и највљено ванредно стање, руководство Факултета је донело одлуку да сутрашњи дан, 16. мај, буде нерадни.
Активности, предвиђене за суботу и недељу ће се одвијати како је раније заказано.
Евентуалне измене планираних активности ће бити оглашене на сајту Факултета.