Докторске дисертације на увид Јаковљевић Емил, Видовић Бојана, Миловановић Светлана)

На основу члана 22. Правилника о докторским академским студијама Универзитета у Београду – Фармацеутског факултета, ставља се на увид јавности извештај са мишљењем Комисије за оцену и одбрану завршених докторских дисертација кандидата:

  • Јаковљевић Емил
  • Видовић Бојана
  • Миловановић Светлана

Извештаји са документацијом о завршеној докторској дисертацији се стављају на увид са роком за разматрање од 30 дана и сва заинтересована лица их могу  погледати сваког радног дана у просторијама Одсека за наставу и студентска питања Факултета, Војводе Степе 450, у времену од 9 – 14,30 часова.