Обавештење о предстојећим курсевима контуинуиране едукације

На Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету ће 12.4.2014. бити одржан курс континуиране едукације под називом: Dijabetes melitus – лабораторијска дијагностика и терапија, а 26.4.2014. курс под називом: Интегрални лабораторијски и клинички приступ у откривању и праћењу болести бубрега.

Више информација о курсевима можете погледати овде.