Издавачка делатност Фармацеутског факултета

27.01.2014. у оквиру сајта факултета почела је да функционише страница Издавачка делатност где је, између осталог, доступан списак основних и помоћних уџбеника у издању Фармацеутског факултета. Страницу о издавачкој делатности можете погледати овде.