Дипломирали студенти на специјалистичким академским студијама из Индустријске фармације

Дипломирали студенти на специјалистичким академским студијама из Индустријске фармације могу подићи своје дипломе:

Лана Пујић
Рада Ставрић
Милица Михаиловић
Весна Ружић
Татјана Цветковић
Весна Цвркота
Душан Сефчик.

Сви дипломирали студенти на специјалистичким академским студијама чији је захтев за штампање диплома проследјен Ректорату, могу се обавестити да ли им је диплома готова у Одсеку за наставу, број телефона 3951 362