Академско културно уметничко друштво „Бранко Крсмановић - Крсманац”

Академско културно уметничко друштво „Бранко Крсмановић - Крсманац” је 1884. године основала Велика школа, претеча Универзитета, са мисијом да својим студентима, у ваннаставно време, пружи могућност бављења уметничким садржајима у академском духу и обезбеди им квалитетно дружење у здравом социјалном окружењу.

Неколико стотина хиљада студената Универзитета у Београду је од тада, а и данас, своје уметничке и креативне способности исказало кроз 4 уметничка ансамбла на изузетно високом нивоу, што их је учинило познатим и признатим у земљи и свету.

АКУД „Бранко Крсмановић - Крсманац” се налази на адреси Балканска број 4, телефон 3613-451. О Друштву се можете информисати и на сајту.